Aký je rozdiel medzi hydraulickými a digitálnymi ohrievačmi vody?

Princíp digitálneho prietokového ohrievača

Princíp digitálneho prietokového ohrievača spočíva v tom, že digitálny prístroj zberá aktuálne dáta, t.j. nastavenú alebo požadovanú teplotu nastavujeme na display ohrievača v rozsahu od 20 °C do 60 °C nastavená teplota vody je stále rovnaká. Riadi ju mikroprocesor, ten zberá aktuálne dáta vstupnej a výstupnej teploty vody. Turbínka sníma prietočné množstvo vody,  mikroprocesor vyhodnocuje a dodá len toľko elektrického výkonu koľko je potrebné na dosiahnutie požadovanej teploty, ktorú sme si nastavili na display.

Prečo je úspornejší prietokový ohrev?

Prietokový ohrev vody je najefektívnejším riešením pre zabezpečenie domácností teplou úžitkovou vodou. Prietokový ohrievač je rozmerovo veľmi malý,  nezaberá veľa miesta. Vodu ohrieva priamo prietokom len vtedy, keď otvoríme vodovodný kohútik a nie preto nie sme limitovaní množstvom teplej vody, ako je to u akumulačného ohrevu. Ohrevom vody cez prietokový ohrievač je možné nastaviť presnú teplotu vody  v rozsahu od 20°C do 60°C. Prietokový ohrev vody oproti zásoníkovému ohrevu  ušetrí až 85% energie.

Video prezentácia

Firma CLAGE pre Vás pripravila video prezentacie troch TOP produktov prietokových ohrievačov vody.

Úspora energie

Decentralizované vyhrievanie vody s elektronickými prietokovými ohrievacmi vody.

Decentralizovaná elektricky vyhrievaná dodávka horúcej vody je považovaná za ekonomickú a to najmä preto, že nevytvára straty tepelnej energie pri transporte teplej vody cez vodovodné potrubie. Naopak pri centralizovanej dodávke teplej vody sú tieto straty priamo úmerné vzdialenosti zdroja teplej vody a vodovodného kohútika. Pri používaní elektrických prietokových ohrievacov je táto vzdialenost minimalizovaná a to preto, že ohrievac je inštalovaný priamo bud pod umývadlo, alebo nad umývadlo.
 

Subscribe to Kama RSS

Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Ochrana osobných údajov | Cookies

Kama © 2012-2016 Dizajn a nastavenie Aio, s.r.o. - Tvorba web stránok
Tel.: 0911 506 053, E-mail: kama@kama.sk